Zolang Het Nodig Is! Projectoproep voor Gendergelijkheid

Vrouwenbewegingen, trans en intersekse bewegingen en andere verenigingen ontwikkelen tal van projecten om de maatschappelijke emancipatie van vrouwen en/of de gendergelijkheid te stimuleren en de strijd tegen genderdiscriminatie aan te gaan.

Om deze initiatieven te ondersteunen en te stimuleren lanceert de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, mevrouw Sarah Schlitz, in 2022 'Zolang Het Nodig Is! Projectoproep voor Gendergelijkheid' (zie ook het persbericht van de staatssecretaris hierover). Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voert de praktische opvolging van deze projectoproep uit.

De projectvoorstellen dienen ten laatste op 21 april 2022 ingediend te worden bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en kunnen gesubsidieerd worden ten belope van een bedrag tussen 25.000 EUR en 60.000 EUR. De projecten kunnen lopen tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023.

Onderaan deze pagina kan u volgende documenten terugvinden:

  • Een gids bedoeld om duidelijke informatie te verstrekken over hoe een project kan ingediend worden.
  • Een invulformulier waarmee het projectvoorstel kan ingediend worden.
  • Bijlagen 3 en 4 van de gids: een model van schuldvordering en een model van verklaring op eer.

Publicatiedatum: 2022

Gratis downloaden

Bestellen