Zorgcentra na Seksueel Geweld in België: het ZSG-model

Deze documenten maken integraal deel uit van het ZSG-model. Het hoofddocument legt de nationale criteria vast waaraan de Zorgcentra na Seksueel Geweld in België moeten voldoen en beschrijft de toe te passen standaardprocedures. In de handelingsplannen worden de werkprocessen van de verschillende functies die worden opgenomen binnen de Zorgcentra na Seksueel Geweld toegelicht. Voor meer informatie m.b.t. het ZSG-model kan u zich richten tot Heleen.DeKeyzer@igvm.belgie.be.

Publicatiedatum: 2022

Gratis downloaden

Bestellen