Zwanger aan het werk. De ervaringen van sollicitanten, werkneemsters en zelfstandige onderneemsters in Belgie.

In 2008 liet het Instituut een onderzoek uitvoeren rond zwangerschapsdiscriminatie om de klachten die het ontving ruimer te kunnen kaderen en een zicht te krijgen op de omvang van het verschijnsel in België. Dit onderzoek werd gepubliceerd onder de titel ‘Zwanger op het werk’ en in 2010 aan het publiek voorgesteld. Het huidige onderzoeksrapport is de weerslag van het vervolgonderzoek dat werd uitgevoerd door Vlerick Business School. Met dit vervolgonderzoek wenste het Instituut in de eerste plaats een nieuwe meting te doen van het fenomeen en na te gaan of er enige evolutie kon worden vastgesteld. In de tweede plaats werd het onderzoek ook uitgebreid door gebruik te maken van een grotere steekproef, door de onderzoekspopulatie te verruimen tot zelfstandige en werkzoekende vrouwen en door vragen op te nemen in verband met in-vitrofertilisatie.

Publicatiedatum: 2017

Gratis downloaden

Bestellen