NAP

Sinds 2001 concretiseert België zijn beleid wat betreft gendergerelateerd geweld door middel van een nationaal actieplan (NAP). Sensibilisering, vorming, preventie, bescherming van slachtoffers, opvang van slachtoffers en daders en de tenuitvoerlegging van een efficiënt strafrechtelijk beleid vormen de belangrijkste doelstellingen van het NAP.

Het Instituut staat in voor het begeleiden, coördineren en evalueren van de verschillende opeenvolgende plannen en dit door middel van een interdepartementale en een expertengroep. De interdepartementale groep bestaat uit vertegenwoordigers van administraties van de federale overheid, van de gemeenschappen en de gewesten. De expertengroep verenigt professionals uit het werkveld.

NAP 2021-2025

Op 26 november 2021 heeft de Raad van Ministers het nieuw Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld (NAP) 2021-2025 aangenomen, dat werd voorgesteld door de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, mevrouw Sarah Schlitz.

Dit ambitieuze NAP is gebaseerd op het Verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het zogenaamde Verdrag van Istanbul, en op de tot België gerichte aanbevelingen betreffende de tenuitvoerlegging van dit Verdrag. Het omvat 201 maatregelen van de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten

Zie ook