Oorzaken

Veel vrouwen in België werken deeltijds. Wie deeltijds werkt, verdient per maand of per jaar minder dan wie voltijds werkt. Deeltijds werk is de belangrijkste oorzaak van de gemiddelde loonverschillen tussen vrouwen en mannen. Wanneer de loonkloof berekend wordt zonder correctie voor arbeidsduur, loopt ze op tot 23,1%. Die ongelijkheid in deeltijds werk is grotendeels te wijten aan de ongelijke verdeling van zorg en de arbeidsorganisatie in sectoren waar veel vrouwen werken.

Een andere belangrijke oorzaak ligt in de segregatie: vrouwen doen vaak andere jobs, in andere sectoren en geven minder vaak leiding. De lagere gemiddelde lonen van vrouwen weerspiegelen al die verschillende vormen van genderongelijkheid op de arbeidsmarkt.