Goederen en diensten

Eén van de prioritaire domeinen waarin het Instituut werkzaam is, is wat in de wetgeving als ‘goederen en diensten’ wordt benoemd.

Ondernemers die een publiek goed of een dienst aanbieden mogen hun klanten of gebruikers niet discrimineren op basis van geslacht, zwangerschap of transgenderidentiteit. Het weigeren van de toegang tot, het goedkoper aanbieden van een bepaald goed, het weigeren om een bepaalde dienst te leveren op basis van één van de beschermde criteria is verboden en strafbaar. Het Instituut beoogt een gelijke toegang en een gelijke behandeling van vrouwen, mannen en transgenders binnen de publieke dienstverlening en de organisatie van commerciële activiteiten.

Onze juridische cel behandelt jaarlijks veel klachten over discriminatie op basis van geslacht, zwangerschap en transgender zijn op het vlak van dienstverlening.

Wetgeving