Transgender en intersekse

We gaan er in onze maatschappij vaak van uit dat er twee groepen zijn: vrouwen en mannen. We hebben rond deze twee groepen bepaalde verwachtingen, bijvoorbeeld qua uiterlijk, kledij, stem of gedrag. Niet iedereen past echter in een van die twee binaire hokjes. En niet iedereen voldoet aan de stereotiepe verwachtingen die daarmee samenhangen.

Sommige mensen voelen dat ze tot een ander geslacht behoren dan hun lichaam op het eerste zicht doet vermoeden. Anderen zijn geboren met een variatie in hun geslachtskenmerken. Nog anderen voelen zich noch man, noch vrouw, of net allebei.

Ieders ervaring is anders, maar mensen die niet in de traditionele hokjes passen ondervinden vaak dat ze daarom niet aanvaard of anders behandeld worden.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werkt in het bijzonder aan de bescherming tegen discriminatie van transgender personen en intersekse personen.