Intersekse

Elke dag worden in België een vijftal kinderen geboren met een variatie in geslachtskenmerken. Dat is ongeveer evenveel als het aantal tweelingen dat in België wordt geboren. Een intersekse variatie is een natuurlijk voorkomend fenomeen, waarbij mensen geboren worden met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van een man of een vrouw.

Er zijn een veertigtal variaties mogelijk. Ze kunnen voorkomen op het niveau van de chromosomen, de hormonen, de geslachtsklieren, de voortplantingsorganen of andere fysieke geslachtskenmerken. De variatie kan zichtbaar zijn, bijvoorbeeld als de uitwendige geslachtsorganen anders ontwikkeld zijn. Maar de variatie kan ook volledig onzichtbaar zijn, bijvoorbeeld bij het ontbreken van de baarmoeder of bij variaties in de hormonen.

Hoewel al deze variaties van elkaar verschillen, brengen ze gelijkaardige uitdagingen met zich mee. De lichamen van intersekse personen beantwoorden namelijk niet aan het stereotiepe beeld van ‘de man’ of ‘de vrouw’. Dat maakt deze groep bijzonder kwetsbaar voor taboe, maatschappelijke stigmatisering en discriminatie.

Op sommige vlakken ondervinden intersekse personen gelijkaardige problemen als transgender personen. Toch zijn er ook zeer specifieke obstakels voor intersekse personen. Daarom is het belangrijk ook deze groep afzonderlijk de nodige aandacht te geven.

Op 4 februari 2020 (B.S. van 28 februari 2020) werd de wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen uitgebreid met het beschermd criterium ‘seksekenmerken’. Discriminatie op basis van seksekenmerken is bijgevolg expliciet verboden door de wet. Voor intersekse personen betekent dit concreet dat zij niet gediscrimineerd mogen worden omdat zij andere lichaamskenmerken hebben. Personen die toch het slachtoffer worden van discriminatie kunnen contact opnemen met het Instituut voor informatie of juridische ondersteuning.

Brochure voor ouders van intersekse kinderen

Als ouder is het nieuws dat je kind een variatie van de geslachtskenmerken heeft niet eenvoudig. Misschien weet je niet wat dit juist inhoudt en wat dit kan betekenen voor het leven van je kind. Deze brochure wil je een eerste houvast bieden. Je vindt er informatie, getuigenissen van andere ouders en (jong)volwassenen, en contactadressen van lotgenotengroepen en middenveldorganisaties. Je krijgt zo een overzicht van wat je als ouder kan doen voor jezelf, je gezin en je kind.

Filmpje: Een intersekse variatie, wat is dat?

Hoe leg je aan andere jongeren uit wat een intersekse variatie juist is? Maak je een spreekbeurt over intersekse personen en zoek je een filmpje met meer uitleg? Deze korte animatie helpt je op weg.