Leven als transgender in België

Cover Leven als transgender in België

De sociale en juridische situatie van transgender personen in kaart gebracht

De klachten die het Instituut ontvangt, tonen aan dat ongelijke behandeling en discriminatie van travesties, transgenderisten en transseksuele personen ook in België veelvoorkomend blijven, en dat het huidige beleid en de bestaande wetgeving dus slechts een relatieve garantie bieden voor de bescherming van de rechten van deze zeer diverse groep.

Het Instituut heeft daarom een onderzoek laten uitvoeren over de sociale en juridische situatie van transgender personen in België. Het doel daarvan is om de discriminaties en ongelijkheden in praktijk, beleid en wetgeving in kaart te brengen, om op die manier te kunnen komen tot een correcte en efficiënte klachtenbehandeling, tot het ontwikkelen van een effectief beleid voor transgender personen en tot het formuleren van doeltreffende aanbevelingen naar de overheid, privépersonen en instellingen toe.

De onderzoeksopdracht werd toegekend aan het Steunpunt Gelijkekansenbeleid (Consortium Universiteit Antwerpen - Universiteit Hasselt), in samenwerking met Cap-Sciences Humaines vzw - UCL. Het onderzoek liep van maart 2008 tot juni 2009.

Publicatiedatum: 2009