Welkom

Gedwongen huwelijk

Met de grote vakantie in zicht verspreidt het Instituut een handleiding over gedwongen huwelijken bestemd voor dienstverleners.

Loonkloofrapport 2015

Dit rapport biedt een overzicht van de loonkloof in België. Het wordt opgesteld door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Analyse verkiezingen

In deze publicatie wordt de balans opgemaakt van de vrouwelijke aanwezigheid in de Belgische politiek na de verkiezingen van 25 mei 2014.

Nieuws

25/06/2015

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) stelt vandaag in Brussel de eerste update van zijn Gender Equality Index voor, een index die meet in welke mate Europese lidstaten gendergelijkheid benaderen.

18/06/2015

Op 22 mei 2015 veroordeelde de arbeidsrechtbank van Bergen en Charleroi een werkgever wegens directe discriminatie op grond van geslacht omwille van het ontslag van een werkneemster die arbeidsongeschikt was geworden door complicaties bij een poging om zwanger te worden.

16/06/2015

Met de grote vakantie in zicht verspreidt het Instituut, in samenwerking met verschillende partners, een handleiding over gedwongen huwelijken bestemd voor dienstverleners.

03/06/2015

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen publiceert zijn jaarlijkse loonkloofrapport. Hierin stelt het vast dat een vrouw gemiddeld 9% minder verdient dan een man.

Statistieken

Partnergeweld

Percentage vrouwen en mannen dat aangeeft slachtoffer geweest te zijn van partnergeweld in de afgelopen 12 maanden (2009)

Meer statistieken