Welkom

Stop geweld

Deze folder verzamelt de belangrijkste acties van het NAP 2015-2019.

Dit jaarverslag licht de acties en projecten toe die in 2014 werden opgestart of verwezenlijkt.

Denk voor je doet!

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen op 25 november lanceerde het Instituut de campagne ‘Denk voor je doet’.

Leven als transgender zonder discriminatie

Met deze folder wil het Instituut transgender personen aansporen om zich voor elke informatievraag of klacht over hun rechten tot het Instituut te richten.

Nieuws

25/01/2016

Het Instituut maakt een eerste balans op van de toepassing van de wet van 28 juli 2011 over de aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraden van beursgenoteerde ondernemingen, economische overheidsbedrijven en de Nationale Loterij.

14/01/2016

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verheugd over het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2016. Het Hof erkent het discriminerende karakter van het artikel van de wet over de naamsoverdracht waarin vaders een vetorecht wordt toegekend in geval van onenigheid tussen de ouders over de familienaam van hun kind.

08/12/2015

Aan de vooravond van de Internationale Dag van de Mensenrechten publiceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn jaarverslag 2014.

24/11/2015

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen op 25 november lanceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de campagne ‘Denk voor je doet’. De campagne richt zich in de eerste plaats tot jonge mannen tussen 18 en 25 jaar. Voor de campagne werden drie online video’s ontwikkeld, die respectievelijk fysiek, verbaal en seksueel geweld op vrouwen aankaarten.

Statistieken

Partnergeweld

Percentage vrouwen en mannen dat aangeeft slachtoffer geweest te zijn van partnergeweld in de afgelopen 12 maanden (2009)

Meer statistieken