Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het Instituut bestaat uit 14 stemgerechtigde leden en drie leden met een raadgevende stem. De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid op voorstel van de directie. Hiertoe keurt de Raad onder meer het strategisch plan, het personeelsplan en het jaarverslag van het Instituut goed. De Raad van Bestuur komt één keer per maand samen.