Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het Instituut bestaat uit 14 stemgerechtigde leden en drie leden met een raadgevende stem. De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid op voorstel van de directie. Hiertoe keurt de Raad onder meer het strategisch plan, het personeelsplan en het jaarverslag van het Instituut goed. De Raad van Bestuur komt één keer per maand samen.

Op 25 april 2014 werd Chris Verhaegen benoemd tot voorzitster van de Raad van Bestuur. Ze is reeds van bij de oprichting betrokken bij de werking van het Instituut. Chris Verhaegen behaalde een licentie in de rechten alsook een licentie vertaler. Al op jonge leeftijd was ze sterk geëngageerd in de vrouwenbeweging en ze behoorde tot de oprichters van Vrouw & Maatschappij in 1977. Daardoor is ze naast haar professionele activiteit in de pensioenfonds- en verzekeringswereld ook een genderexperte geworden. Van 1993 tot 1995 was ze de voorzitster van het Belgisch Pekingcomité dat de vierde UNO-Wereldvrouwenconferentie heeft voorbereid en het Actieplatform vorm heeft gegeven. Momenteel is ze in Vrouw & Maatschappij voorzitter van Vlaams-Brabant.