Adviezen en aanbevelingen

Een van de wettelijke opdrachten van het Instituut is het uitbrengen van adviezen en aanbevelingen op het vlak van de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het Instituut kan dit op eigen initiatief doen of op vraag van derden zoals de voogdijminister, de sociale partners, enz.

De onderwerpen die in deze adviezen en aanbevelingen aan bod komen, vloeien meestal voort uit de discriminatieklachten die het Instituut behandelt of uit de onderzoeken die het uitvoert.

Het Instituut richt deze adviezen en aanbevelingen in alle onafhankelijkheid tot de betrokken actoren, in het bijzonder maar niet alleen aan de bevoegde politieke overheden.