Organisatie

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van een beschermd criterium zoals bijvoorbeeld geslacht. Het doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gendergelijkheid als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Het Instituut is onderverdeeld in verschillende teams die werken rond diverse actiedomeinen, zoals bijvoorbeeld gender mainstreaming, arbeid, geweld, onderzoek … Het team individuele juridische ondersteuning behandelt infovragen en klachten van slachtoffers van discriminatie.