Toegankelijkheidsverklaring

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://igvm-iefh.belgium.be.

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten.

De beoordeling van de conformiteit van deze site is gebaseerd op het vereenvoudigd controleverslag van de digitale toegankelijkheid van de FOD BOSA. (https://reports.accessibility.belgium.be/2020/igvm-iefh.belgium.be/nl.html)

Niet-toegankelijke inhoud

Na de vereenvoudigde audit in 2020 werden reeds een aantal van de daar gedetecteerde problemen in orde gebracht.

De volgende toegankelijkheidsproblemen zijn gekend:

  • Als de kalender geen activiteiten toont, bevat hij een leeg titel-element (WCAG 1.3.1)
  • Geïntegreerde Youtube video's worden niet aangegeven met een ‘titel’ attribuut (WCAG 2.4.1)
  • De boodschappenmandje functionaliteit veroorzaakt op een aantal pagina's meerdere elementen met hetzelfde ID attribuut (WCAG 4.1.1)

Voorgestelde alternatieven

  • Er zijn momenteel geen alternatieven voorzien.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website, kunt u contact opnemen via ons contactformulier https://igvm-iefh.belgium.be/nl/contact of via e-mail gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be.

Bij geen of een onbevredigende reactie via de bovenstaande feedbackmethodes kan u de federale ombudsman contacteren:

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be
Website Federale Ombudsman

Verbeteringsplan

Een upgrade van het platform waarop deze site draait is gepland in de eerste helft van 2021, daarbij zullen de nog aanwezige toegankelijkheidsproblemen aangepakt worden.

Deze verklaring is opgesteld op 02/02/2021.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 02/02/2021.