Activiteiten

Discriminatie

Het Instituut heeft als opdracht om iedereen die om raad vraagt over de wetgeving of discriminatie op basis van geslacht, zwangerschap en gender informatie en bijstand te verlenen.

Geweld

De strijd tegen gendergerelateerd geweld is voor het Instituut prioritair. Het focust zich voornamelijk op de strijd tegen partnergeweld, seksueel geweld, eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en genitale verminking.

Arbeid

In overleg met de sociale partners zorgt het Instituut voor praktische instrumenten en studies met het oog op meer gelijkheid op de arbeidsmarkt.

Politiek

Het Instituut speelt een belangrijke rol bij de bevordering van een grotere gelijkheid in de politieke besluitvorming.

Gender mainstreaming

Het Instituut helpt de federale beleidsmakers en hun administraties bij het integreren van de gelijkheid van vrouwen en mannen en dit vanaf de ontwikkeling van hun beleidslijnen tot de praktische toepassing ervan.

Transgender

Het Instituut is in het kader van zijn juridische missie bevoegd om op te treden inzake discriminatie op basis van genderidentiteit, genderexpressie en medische of sociale transitie.

Internationaal

Het Instituut is belast met de voorbereiding en de toepassing van regeringsbeslissingen en de follow-up van de Europese en internationale beleidslijnen.