Situatie in België

In 2009 en 2013 heeft het Instituut analyserapporten gepubliceerd die een overzicht bieden van de vertegenwoordiging van vrouwen aan de top van de hiërarchie in 12 maatschappelijke domeinen: al dan niet beursgenoteerde ondernemingen, de overheid, de media, ngo’s, de rechterlijke macht, de academische wereld, politieke partijen, het leger…

In 2012 waren vrouwen goed voor slechts 10,1% van de leden van de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen en 7,1% van de niet-beursgenoteerde ondernemingen. Na de goedkeuring van de wet van 28 juli 2011 over quota in beursgenoteerde ondernemingen is de aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur van BEL 20-bedrijven (20 grootste beursgenoteerde bedrijven) echter wel gestegen van 11% in 2011 tot bijna 20% in 2013.

Vrouwen vertegenwoordigen slechts 11,6% van de algemeen bestuurders van de federale overheidsdiensten en 23% van de leden van de academische overheid, dit in schril contrast met de aanzienlijke vertegenwoordiging van vrouwen in deze twee domeinen.

Het aandeel van vrouwen als 'uitgever' in de mediasector is 30%. 30% is ook de vertegenwoordigingsgraad van vrouwen onder de bestuurders van de 15 grootste ngo's, een cijfer dat stabiel bleef sinds 2008.

De meest opzienbarende evolutie tussen 2008 en 2012 vond plaats in het leger, waar het aandeel van de vrouwelijke hogere officieren steeg  van 3% naar 16,2%. Daartegenover zijn slechts 2,8% van de opperofficieren vrouwen.