Internationaal

De Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties, waarvan België deel uitmaakt, ontwikkelen specifieke beleidslijnen in het domein van de gelijkheid van vrouwen en mannen en het streven naar vrouwelijke autonomie. Deze internationale instrumenten hebben een aanzienlijke invloed op de inhoud van de wetgeving en het beleid in ons land.

In deze rubriek vindt u een bondig overzicht van de voornaamste instrumenten en mechanismen die op internationaal niveau werden aangenomen met het oog op het tot stand brengen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en van de specifieke werkzaamheden van het Instituut in het kader van de onderhandeling, de opvolging en de uitvoering van de internationale verbintenissen van België in het domein van de gendergelijkheid.