Belangrijkste uitdagingen

De strategie Europa 2020 met het oog op een intelligente, duurzame en inclusieve groei bevat de doelstelling om de werkzaamheidsgraad van 20- tot 64-jarigen tegen 2020  op 75% te brengen.

Met een werkzaamheidsgraad van 67,2% in 2013 is België nog ver verwijderd van deze doelstelling.  Dit is met name te wijten aan de zwakke werkzaamheidsgraad van vrouwen (62,1% tegenover 72,3% voor de mannen in 2013) en van bepaalde doelgroepen zoals jongeren, ouderen en personen van buitenlandse afkomst. Bij al deze doelgroepen is ook  een genderdimensie aanwezig. Zo is de werkzaamheidsgraad bij oudere vrouwen en  vrouwen van buitenlandse origine zeer laag (32% en 46%).

De Europese doelstelling kan enkel bereikt worden met een sterk engagement voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en door het wegnemen van de remmen voor de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt.

In dit opzicht is investeren in beleidsmaatregelen voor de combinatie van werk en privéleven een prioriteit.