Transgender

Transgender personen ervaren nog vaak discriminatie. Tot voor kort bestonden er nauwelijks cijfers over hun ervaringen.

In 2009 publiceerde het Instituut de resultaten van zijn onderzoek Leven als transgender in België. Het doel van deze studie was om de discriminaties en ongelijkheden in praktijk, beleid en wetgeving in kaart te brengen, om op die manier te kunnen komen tot een correcte en efficiënte klachtenbehandeling, tot het ontwikkelen van een effectief beleid voor transgender personen en tot het formuleren van doeltreffende aanbevelingen aan de overheid, privépersonen en instellingen.

Enkele conclusies van het onderzoek:

  • 15,6% van de transgenders is werkloos, ondanks een vaak hoog opleidingsniveau.
  • 62,3% van de deelnemers aan het onderzoek heeft al zelfmoord overwogen.
  • 22% heeft een zelfmoordpoging achter de rug.
  • De deelnemers getuigden ook over tal van vooroordelen, stereotypen en misvattingen ten opzichte van hen.

Samen met het Rijksregister stelt het Instituut jaarlijks ook statistieken op van het aantal transgender personen die in België een wijziging van de officiële geslachtsvermelding aanvragen. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt naar geboortegeslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio.

In het Beyond the box-onderzoek werden behalve seksisme ook transfobie en holebifobie gemeten.

Enkele resultaten:

  • Transfobie komt net als seksistische opvattingen veel vaker voor bij mensen die een strikt onderscheid maken tussen vrouwen en mannen, of die geen voorstander zijn van maatschappelijke gelijkheid.
  • Opleidingsniveau speelt nauwelijks een rol in transfobe houdingen.