Info en hulp

Meldingsformulier

Icoon document en potlood

Met welke meldingen kunt u terecht bij het Instituut?

 • U wordt ontslagen nadat u uw werkgever hebt verteld dat u zwanger bent.
 • U krijgt van uw werkgever geen toelating om borstvoedingsverlof te nemen.
 • U ziet een vacature in de verkoop met de vermelding dat enkel vrouwen in aanmerking komen.
 • U wordt niet aangenomen voor een functie omdat u een vrouw bent.
 • Ondanks dezelfde arbeidsovereenkomst moeten in uw bedrijf enkel de vrouwen instaan voor het onderhoud van de gebouwen.
 • U moet als man meer betalen aan de ingang van een discotheek.
 • U krijgt als man bepaalde medicatie niet terugbetaald terwijl dit voor vrouwen wel het geval is.
  Dit zijn allemaal voorbeelden van directe discriminatie op basis van geslacht (zwangerschap, bevalling en moederschap inbegrepen).
   
 • Uw werkgever staat enkel voltijdse werknemers toe om opleidingen te volgen. De meeste deeltijdse werknemers zijn vrouwen.  
 • In uw bedrijf kan men na 10 jaar anciënniteit deelnemen aan een bevorderingsexamen. U voldoet aan deze vereiste maar u mag toch niet deelnemen aan het examen omdat uw opgenomen moederschapsverlof niet wordt meegerekend als anciënniteit.
  Dit zijn voorbeelden van indirecte discriminatie op basis van geslacht.
   
 • U wordt niet aangenomen voor een functie omdat u transgender bent.
 • Een verzekeringsmaatschappij weigert de kosten voor uw geslachtsbevestigende operatie terug te betalen.  
  Dit zijn voorbeelden van discriminatie tegenover transgender personen.
   
 • U krijgt regelmatig pornografisch getinte e-mails.
 • U wordt gepest door uw collega’s omdat u voor de derde keer zwanger bent.
  Dit zijn voorbeelden van ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op grond van iemands geslacht.

Voor meldingen over discriminatie op basis van huidskleur, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, religie of levensopvatting kunt u terecht bij Unia.
Voor meldingen in verband met privé- of familiale geschillen (zoals echtscheidingszaken, familieruzies, enz.) is het Instituut niet bevoegd om op te treden.

Hoe een discriminatie melden?

Een discriminatie melden kan telefonisch via het gratis nummer 0800/12 800 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9 en 12 uur, en op woensdag tussen 13 en 16 uur. Buiten deze uren kan u een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Een melding indienen kan ook via bovenstaand meldingsformulier.

Het Instituut verwerkt uw informatie, onderzoekt of uw melding behandeld kan worden, start eventueel een dossier op en geeft advies over de verdere stappen die u kunt ondernemen.
Het Instituut kan op uw verzoek contact opnemen met de tegenpartij en optreden als bemiddelaar om tot een wederzijds akkoord te komen tussen u en de tegenpartij.
Het Instituut onderneemt nooit op eigen initiatief stappen of acties rond de ingediende dossiers en handelt enkel met de toestemming van de indiener. In dat geval kan het Instituut samen met de aanklager in rechte optreden en kan het Instituut beslissen de gerechtskosten gedeeltelijk of volledig te betalen.
Het verlenen van info, advies en juridische bijstand door het Instituut is volledig gratis en vertrouwelijk.