Privacy & gebruiksvoorwaarden

Privacy

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op de site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
Concreet betekent dit onder meer dat :

  • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  • De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor directe marketing doeleinden zullen worden aangewend.
  • U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de site.
  • Het Instituut zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van de site zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven,verbonden. Door het louter gebruik maken van de site wordt u geacht deze algemene gebruikersvoorwaarden te aanvaarden.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de site verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal het Instituut de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Het Instituut levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan het Instituut niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Het Instituut kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De site kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover het Instituut enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het Instituut kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen mannen aanvaardt geen aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de site wordt verwezen.