Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 421 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 10 van 421 resultaten

De arbeidsrechtbanken van Antwerpen en Henegouwen hebben beiden, op enkele weken van elkaar, geoordeeld dat de weigering om een geneesmiddel tegen borstkanker terug te betalen aan mannen met borstkanker een discriminatie op grond van geslacht uitmaakt. 

Het Instituut heeft samen met Garance een toolkit ontwikkeld die gebruikers leert wat digitaal seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld is en hoe je in zulke situaties kan reageren.

Het Instituut is op zoek naar een Digital Workplace Analyst (m/v/x).

Oorlogen en gewapende conflicten kunnen een andere impact hebben op vrouwen en mannen en vrouwen en mannen nemen niet altijd op dezelfde manier deel aan conflicten. Hier wordt echter vaak geen rekening mee gehouden. Vrouwen voelen bovendien na het conflict de gevolgen vaak langer dan mannen. Ze worden immers niet of nauwelijks betrokken bij vredesbesprekingen en de voorbereiding van de wederopbouw. Op deze manier worden hun specifieke noden niet gehoord en wordt daar ook geen rekening mee gehouden.

In 2023 lieten 607 Belgen de M/V op hun identiteitskaart aanpassen aan hun genderidentiteit.  Dat zijn er 39 meer dan in 2022. Opvallend is dat de helft van deze aanvragen komt van personen jonger dan 25 jaar.

Het Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en Statistiek Vlaanderen publiceren vandaag een analyserapport over de Belgische resultaten van de Europese enquête over geweld tegen vrouwen en andere vormen van interpersoonlijk geweld.

Na een procedure van enkele maanden werden 15 verenigingen geselecteerd in het kader van de oproep tot kandidaatstelling voor structurele subsidies. 

In 2007 en 2017 organiseerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een grootschalig onderzoek naar de leefsituatie en ervaringen met discriminatie van transgender en/of gender non-binaire personen in België. In 2024 lanceert het Instituut een derde vervolgstudie met de doelstelling om na te gaan wat er in de laatste 7 jaar is veranderd en waar er nog initiatieven kunnen genomen worden om de situatie van transgender en/of gender non-binaire personen te verbeteren. 

Het arbeidshof in Antwerpen heeft een werkgever veroordeeld die een werkneemster had ontslagen aan het einde van haar moederschapsrust. Ze had net ervoor haar arbeidsongeschiktheid gemeld als gevolg van een, zowel voor haar als voor haar baby, traumatische bevalling. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen kwam in eerste aanleg tussen ter verdediging van het maatschappelijk belang. 

De staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit heeft in 2022 een studie laten uitvoeren over de stand van zaken van de Seksismewet.

Pagina's

1 - 10 van 421 resultaten