Nieuwe studie over transgender en/of non-binaire personen in België

29 maart 2024

In 2007 en 2017 organiseerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een grootschalig onderzoek naar de leefsituatie en ervaringen met discriminatie van transgender en/of gender non-binaire personen in België. De publicaties uit 2009 en 2018 met de resultaten van deze studies vind je terug in de rubriek 'publicaties'.

In 2024 lanceert het Instituut een derde vervolgstudie met de doelstelling om na te gaan wat er in de laatste 7 jaar is veranderd en waar er nog initiatieven kunnen genomen worden om de situatie van transgender en/of gender non-binaire personen te verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Transgender Infopunt.

Oproep: neem deel!

Het onderzoek richt zich tot:

  • iedereen die zich identificeert als transgender en/of gender non-binair,
  • minstens 15 jaar is,
  • en in België woont.

Met transgender en/of non-binair wordt bedoeld: iedereen die zich identificeert als transgender, trans man, trans vrouw, non-binair, genderfluïde, agender, bigender, polygender, persoon die aan cross-dressing/travestie doet, of andere gerelateerde termen die men gebruikt om zichzelf te omschrijven. Ook wie nog twijfelt aan hun genderidentiteit, kan deelnemen.

Als je jezelf in deze omschrijving herkent, hebben we jouw input nodig. Ga naar www.tgnbstudy.be en vul de survey in. Alvast bedankt!