Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 423 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

51 - 60 van 423 resultaten

In 2014 speelde België een pioniersrol met de goedkeuring van de Seksismewet. Voor het eerst werden seksistisch gedrag en seksistische opmerkingen en beledigingen erkend als een misdrijf. Acht jaar later maakt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de balans op: “De Seksismewet blijft nog te vaak dode letter”.

De correctionele rechtbank bevindt de Belgische ‘Tinder Swindler’ schuldig aan onder andere online afpersing, verkrachting en aantasting van de seksuele integriteit.

Eén op de tien volwassen gebruikers van sociale media werd al het slachtoffer van cyberpesten. Bij jongeren ligt dat cijfer dubbel zo hoog. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. 

Sinds de opkomst van informatie- en communicatietechnologieën is het arsenaal van daders van (ex-)partnergeweld erg uitgebreid. Stalkerware is zo’n ‘nieuwe tool’. Ondanks de verontrustende mogelijkheden die stalkerware biedt, betreft het een relatief onbekend fenomeen in België. Het Instituut wil daar verandering in brengen met de publicatie van zijn aanbeveling.

Vandaag is een man voor de correctionele rechtbank van Antwerpen verschenen op verdenking van onder meer niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden, afpersing, belaging, verkrachting en aantasting van de seksuele integriteit. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen staat de slachtoffers bij.

Het Instituut publiceert een advies en een toolkit over de bescherming van Oekraïense vluchtelingen.

Begin 2022 veroordeelde de arbeidsrechtbank van Waals-Brabant een werkgever wegens pesterijen op grond van geslacht. Deze veroordeling, die nu definitief is, is uitzonderlijk: pesterijen op grond van geslacht worden namelijk maar zelden erkend.

De coronapandemie en de beschermende maatregelen hadden een enorme impact op de tewerkstelling in 2020. De impact op de loonkloof blijft echter beperkt en lijkt op het eerste zicht zelfs positief: de loonkloof verkleint licht ten opzichte van 2019.  Maar de oorzaak blijkt minder goed nieuws: veel vrouwen met lage lonen waren namelijk niet aan het werk.

Het Instituut verspreidt een aanbeveling betreffende het geheimhouden van de adresgegevens van slachtoffers van gendergerelateerd geweld, in bijzonderheid slachtoffers van intrafamiliaal geweld, stalking en seksueel geweld.

Zo’n 69% van de vrouwen en 62% van de mannen geeft aan sympathie te hebben voor de #MeToo-beweging of er zich sterker door te voelen. Dat blijkt uit de nationale seksisme-enquête ‘YouToo’, gelanceerd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Pagina's

51 - 60 van 423 resultaten