Evaluatie Seksismewet

19 februari 2024

De staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit heeft in 2022 een studie laten uitvoeren over de stand van zaken van de Seksismewet, zoals voorzien in het Nationaal Actieplan in de strijd tegen gendergerelateerd geweld. België keurde deze wet in 2014 goed in het kader van de bestrijding van seksisme in de openbare ruimte. Deze evaluatie biedt meer inzicht in de toepassing van de wet en eventuele verbeterpunten.