Wet vrouwen in regeringen

Volgend op de wijziging van de Grondwet heeft het federaal Parlement daarnaast op 5 mei 2003 (B.S. van 12 juni 2003) twee wetten aangenomen met het oog op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in het geheel van de regeringen van het land.