Stand van zaken in België

Globaal gezien neigt de loonkloof in België de laatste jaren naar een daling. De laatste loonkloofrapporten van het Instituut tonen aan dat vrouwen gemiddeld 10% minder verdienen per uur dan mannen. Eind jaren ’90 liep dit cijfer nog op tot 19%. België doet het daarbij beter dan het Europese gemiddelde van 16%.

Toch is er ook minder goed nieuws. Het gaat hier immers om de loonkloof op uurbasis. Als men de loonkloof op jaarbasis berekent, en dus meer rekening houdt met het effect van de deeltijdse arbeid waarin de vrouwen oververtegenwoordigd zijn, dan is de kloof veel groter (22%) en neemt deze ook niet af, integendeel, hij blijft hoog de laatste jaren.

Het is belangrijk om beide cijfers weer te geven, omdat de ongelijke verdeling in arbeidsduur niet genderneutraal is. Het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken dan mannen maakt juist een groot deel uit van de ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Het hangt samen met de ongelijke verdeling van zorgtaken, maar ook met stereotiepe verwachtingen op de arbeidsmarkt zelf en met de segregatie: heel wat beroepen waarin veel vrouwen tewerkgesteld zijn, zijn georganiseerd in de richting van deeltijds werk, zoals bijvoorbeeld de distributie, of de schoonmaak.

Het Instituut brengt elk jaar nieuwe cijfers uit over de loonkloof tussen vrouwen en mannen in België.