EU-project Parents @ Work

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen coördineert het EU-project PARENTS @ WORK. 

Project information in English

THEMA’S: discriminatie – combinatie werk/privé – zwangerschap – moederschap – vaderschap – ouderschap

DOEL: Dit project heeft als doel de bescherming te verbeteren en de discriminatie tegen te gaan van zwangere werkneemsters, moeders en vaders op de werkvloer.

Om dit doel te bereiken zal dit project focussen op drie grote pijlers:

  • de uitwisseling en verspreiding van goede praktijken die het evenwicht tussen werk en gezin bevorderen;
  • het informeren van werkgevers en werkneemsters/werknemers over hun rechten & plichten;
  • de Arbeidsinspectie informeren en opleiden over de wettelijke bescherming van ouders op de werkvloer.

DUUR: Het project duurt twee jaar. Het start op 1 september 2019 en eindigt op 31 augustus 2021.

PARTNERS: Het project zal worden uitgevoerd door de Equality Bodies van:

FINANCIERING: Het project wordt gesubsidieerd in het kader van het Rights, Equality and Citizenship Programme van de Europese Unie (2014-2020).

CONTACT: gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be

WEBSITE: https://igvm-iefh-action.be/nl/parents-at-work.html

 

Vlag Europese Unie This project is funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union (2014-2020)