Enkele begrippen

De omschrijving ‘transgender’ is een heel brede term. In feite is het een ‘hokje’ voor personen die niet goed passen in de ‘hokjes’ man en vrouw. Zonder te willen bijdragen aan dit hokjesdenken, worden hier toch enkele begrippen gepresenteerd om de diversiteit aan genderbeleving enigszins te verduidelijken.

 • Genderidentiteit: de manier waarop een persoon zijn of haar geslacht beleeft en benoemt.
 • Genderexpressie: de manier waarop een persoon uitdrukking geeft aan zijn of haar geslacht, in uiterlijk en gedrag.
 • Gendervariant: zich niet houdend aan de tweedeling man/vrouw, bijvoorbeeld door mannelijk en vrouwelijk te zijn, of geen van beide.
 • Non-binair: personen die zich niet thuis voelen in de tweedeling tussen vrouwen en mannen en zich zowel man als vrouw voelen, of geen van beide.
 • Transgender: personen van wie de genderidentiteit en/of -expressie niet overeenkomt met het geboortegeslacht en de verwachtingen die daarrond bestaan.
 • Transgenderisme: transgender zijn.
 • Transseksueel: personen die opteren voor een geslachtsverandering, via een behandeling met hormonen en chirurgische ingrepen. Niet alle transgender personen kiezen hiervoor. Deze term is verouderd en wordt niet meer gebruikt.
 • Cisgender: personen die niet transgender zijn, met andere woorden personen van wie de genderidentiteit en/of -expressie wel overeenkomt met het geboortegeslacht en de verwachtingen die daarrond bestaan.
 • Travesties: personen die zich kleden naar het andere geslacht.
 • Drag queen: man in travestie.
 • Drag king: vrouw in travestie.
 • Seksuele voorkeur: voorkeur voor partners van hetzelfde en/of het andere geslacht. Er bestaat niet noodzakelijk een verband tussen de genderidentiteit en de seksuele voorkeur van een persoon.
 • Interseksueel: personen die geboren worden met geslachtskenmerken die niet eenduidig zijn.