NAP

Sinds 2001 concretiseert België zijn beleid wat betreft gendergerelateerd geweld door middel van een nationaal actieplan (NAP). Sensibilisering, vorming, preventie, bescherming van slachtoffers, opvang van slachtoffers en daders en de tenuitvoerlegging van een efficiënt strafrechtelijk beleid vormen de belangrijkste doelstellingen van het NAP.

Het Instituut staat in voor het begeleiden, coördineren en evalueren van de verschillende opeenvolgende plannen en dit door middel van een interdepartementale en een expertengroep. De interdepartementale groep bestaat uit vertegenwoordigers van administraties van de federale overheid, van de gemeenschappen en de gewesten. De expertengroep verenigt professionals uit het werkveld.

NAP 2015-2019

Via het nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019 wil België zijn inspanningen om alle vormen van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en mannen te voorkomen en te bestrijden opdrijven. Het besteedt hierbij in het bijzonder aandacht aan seksueel geweld. Dit actieplan ligt bovendien volledig in de lijn van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het actieplan concentreert zich op de volgende vormen van geweld: partnergeweld, vrouwelijke genitale verminkingen, gedwongen huwelijken, (zogenaamd) eergerelateerd geweld en seksueel geweld.

Zie ook