Databank goede praktijken

Het Instituut wil door middel van de databank met goede praktijken organisaties concreet ondersteunen bij het genderbewust functioneren, en dit met het oog op het verminderen van maatschappelijke ongelijkheden tussen vrouwen en mannen, en tussen vrouwen (en mannen) onderling.

De gegevensbank waarover het Instituut beschikt, gecreëerd in 2006 en in 2014 up-to-date gebracht, fungeert als een bron van informatie om inzicht te verkrijgen in de goede praktijken van organisaties (private, publieke en social profit) die een effectief gelijkekansenbeleid hebben uitgewerkt en geïmplementeerd. Heel wat nieuwe goede praktijken die gendergelijkheid bevorderen in organisaties, werden geïdentificeerd en gecontroleerd op hun reële toegevoegde waarde.

Dit resulteert in een databank van meer dan 60 goede praktijken vanuit verschillende soorten organisaties uit verschillende sectoren binnen de Belgische landsgrenzen. Sommige goede praktijken zijn reeds enkele jaren geïmplementeerd en hebben al terdege hun effectiviteit bewezen, andere acties zijn eerder recent opgestart. Intenties om tot acties over te gaan namen we niet in aanmerking.

Het doel van de databank is een zo divers mogelijke – maar niet exhaustieve – waaier aan initiatieven, oplossingen en programma's inzake gelijkekansenbeleid voor te stellen en te promoten. Op die manier vormen de kennis en inzichten van de geselecteerde maatregelen, initiatieven en processen een bron van inspiratie voor andere organisaties en kan men zodoende winst halen uit de ervaringen van anderen. De geselecteerde maatregelen in deze databank betekenen een win-win voor werkgevers én personeel: een verhoogde werktevredenheid en welzijn door genderbalans leiden immers tot betere resultaten van organisaties.

Link naar de databank: http://www.igvm-action.be