Campagne Mama blijft aan boord

Context

Volgens een studie van het Instituut uit 2017 (‘Zwanger aan het werk. De ervaringen van sollicitanten, werkneemsters en zelfstandige onderneemsters in België’) worden 3 op de 4 werkneemsters geconfronteerd met tenminste één vorm van discriminatie, benadeling, ongelijke en onaangename behandeling op basis van hun zwangerschap of moederschap. 22% van de zwangere werkneemsters ondervindt directe discriminatie en 69% ondervindt indirecte discriminatie.

Deze cijfers bevestigen nog altijd de recente vaststellingen van het Instituut op basis van de meldingen die het ontvangt. In 2022 was de meerderheid van de melders van werkgerelateerde discriminatie vrouwelijk (60%). 67% van de meldingen in 2022 betrof discriminatie op grond van geslacht en 29% op grond van zwangerschap en moederschap.

Vrouwen kunnen in elk stadium van het tewerkstellingsproces het slachtoffer worden van discriminatie: van  aanwerving en selectie tot het niet verlengen van hun contract van bepaalde duur of hun ontslag, en ook wat de arbeidsvoorwaarden betreft. Het is niet altijd evident voor vrouwen om hun rechten te kennen en af te dwingen – genderstereotypen worden geïnternaliseerd en er kan sprake zijn van een zekere berusting in het idee dat zwangerschap en moederschap hun carrière afremmen.

De campagne

Om de strijd aan te gaan met zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie lanceerde het Instituut in oktober 2017 de campagne ‘Mama blijft aan boord’. Het doel van de campagne was om zwangere vrouwen, in of na hun moederschapsrust, en ook vrouwen die overwegen om moeder te worden, bewust te maken van het feit dat zij niet gediscrimineerd, afgewezen of geïntimideerd mogen worden op grond van hun zwangerschap of moederschap. De campagne moet duidelijk maken dat ze rechten hebben, dat ze zich niet schuldig hoeven te voelen voor de discriminaties waarmee ze te maken krijgen, en moet hen aanmoedigen om informatie in te winnen en een melding in te dienen bij het Instituut.

De campagne liep drie maanden en maakte gebruik van affiches, een postkaart, een sensibiliseringsfolder en de gids Zwanger op het werk. Gids voor werkneemsters en werkgevers voor een discriminatievrije behandeling. Dit materiaal werd o.a. verspreid via de Roze Doos, ziekenhuizen, mutualiteiten, gynaecologen en artsen, ivf-centra … De campagne maakte tenslotte ook gebruik van Facebook en Instagram.  

Nuttige links

Mama blijft aan boord