Combinatie werk-privéleven

Hoewel vrouwen tegenwoordig steeds meer aanwezig zijn op de arbeidsmarkt, staan ze nog steeds in voor de meeste huishoudelijke en zorgtaken.

Een studie van het Instituut heeft een analyse gemaakt van de verschillen tussen het tijdsgebruik van vrouwen en mannen in termen van het aantal uren betaalde arbeid, huishoudelijk werk en zorgtaken, vrije tijd, rust en verplaatsingen.

Gemiddeld genomen zijn mannen van 18 jaar en ouder op een doorsnee weekdag 1u23min langer bezig met betaald werk maar hebben ze desondanks 44min meer vrije tijd dan vrouwen. Vrouwen besteden dan weer 1u20min meer aan huishoudelijk werk en 15min meer aan de kinderen. In het weekend valt het verschil tussen vrouwen en mannen in betaald werk weg, maar het verschil in huishoudelijk werk, kinderzorg en vrije tijd blijft.

Ook het hebben van kinderen heeft een verschillende impact op arbeid al naargelang men man of vrouw is. Zo vermindert het ouderschap de aanwezigheid van vrouwen op de arbeidsmarkt. De werkzaamheidsgraad van vrouwen daalt immers van 65% naar 58,4% vanaf 3 kinderen. Op de werkzaamheidsgraad van mannen heeft het dan weer een positief effect. Deze stijgt van 73,3% naar 80,4% bij vaders van minstens 3 kinderen. (Eurostat 2015).

De Raad van de Europese Unie stemde op 12 juli 2019 een nieuwe richtlijn die het voor ouders en verzorgers makkelijker moet maken om hun werk te combineren met hun privéleven. De maatregelen zijn erop gericht om gendergelijkheid te bevorderen. De richtlijn legt minimumvoorwaarden op aan de EU-lidstaten in het kader van combinatie werk en gezin. België heeft drie jaar de tijd om een aantal aanpassingen te doen aan de wetgeving om te voldoen aan de internationale verplichtingen.