Gender en tijdsbesteding

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen lijkt in België soms al verworven te zijn. Vrouwen hebben steeds vaker een betaalde baan. Mannen nemen steeds vaker ook huishoudelijke en andere zorgtaken op. Gendergelijkheid lijkt een bijna gerealiseerde realiteit. Maar is dat echt zo? Onderzoek naar tijdsbesteding van vrouwen en mannen is een goede graadmeter om na te gaan in hoeverre genderstereotiepe taakverdelingen en de ermee samengaande rolpatronen en -verwachtingen ook al echt doorbroken worden.

In 2009 liet het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een eerste keer de tijdsbesteding van vrouwen en mannen in België onderzoeken.  Waar staan we zeven jaar later? Met de publicatie van deze opvolgstudie wordt de evolutie qua genderverschillen inzake tijdsbesteding geschetst. De conclusie is dat er nauwelijks een wezenlijke verandering is in de genderstereotiepe tijdsbesteding van vrouwen en mannen.

Publicatiedatum: 2016

Gratis downloaden

Bestellen

(Nederlands)

Gender en tijdsbesteding

(Frans)

Genre et emploi du temps