CSW

Commissie voor de Status van de Vrouw

De Commissie voor de Status van de Vrouw (Commission on the Status of Women – CSW) is een functionele commissie van de Economische en Sociale Raad die exclusief gericht is op de bevordering van de vrouw en de verwezenlijking van de gelijkheid van vrouwen en mannen. Elk jaar vergadert deze commissie gedurende twee weken in New York (van eind februari tot begin maart) om de geboekte vooruitgang te evalueren, de uitdagingen te identificeren en beleidsaanbevelingen te formuleren in het kader van de Verklaring en het Actieprogramma van Peking van 1995. Deze commissie is belast met het waarborgen van de opvolging van de tenuitvoerlegging van het Actieplatform van Peking.

De 59ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw vond plaats van 9 tot 20 maart 2015 op de zetel van de Verenigde Naties in New York. Er werd een balans opgemaakt van de geboekte vooruitgang in de 20 jaar na de goedkeuring van de Verklaring en het Actieprogramma van Peking.
Tijdens deze zitting werden een politieke verklaring en een resolutie over de werkmethodes aangenomen. België is meermaals tussengekomen tijdens ministeriële rondetafelgesprekken, parallelle events en in het algemeen debat (Belgische toespraak).

Ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van het actieplatform van Peking heeft UN-Women een website ontwikkeld waar een reeks tools worden aangereikt voor het middenveld: redactiekits op basis van de 12 kritieke domeinen, logo’s, analyses, enquêtes, campagnes, …