Vrouwen, vrede en veiligheid

Oorlogen en gewapende conflicten hebben een verschillende impact op vrouwen en mannen. Om een einde te maken aan de moeilijke situatie van vrouwen in gewapende conflicten nam de VN-Veiligheidsraad op 31 oktober 2000 resolutie 1325 aan, met als titel Vrouwen, vrede en veiligheid. Deze resolutie is gericht op de bescherming van vrouwen en meisjes tegen geweld en het verhogen van de deelname van vrouwen aan de besluitvorming op het gebied van vrede en veiligheid. De VN-Veiligheidsraad nam ook de volgende opvolgresoluties aan:

Het plan Vrouwen, Vrede en Veiligheid. Belgisch nationaal actieplan voor de implementatie van VN Veiligheidsresolutie 1325 werd voorgesteld in februari 2009. Dit plan betrof de periode 2009-2012. Eind 2011 werd een stand van zaken opgemaakt van de uitvoering van dit NAP.

In juli 2013 werd een Tweede Nationaal Actieplan Vrouwen, Vrede, Veiligheid (2013-2016, ter uitvoering van VN Veiligheidsraadresolutie 1325) voorgesteld op de Ministerraad. Dit plan introduceerde een jaarlijkse rapportage aan het Parlement:

Het Derde Nationaal Actieplan 'Vrouwen, Vrede, Veiligheid' (2017-2021) werd in juli 2017 voorgesteld op de Ministerraad. Dit plan heeft de rapportage aan het Parlement uit het Tweede Nationaal Actieplan behouden:

In februari 2022 werd het Vierde Nationaal Actieplan 'Vrouwen, Vrede, Veiligheid' (2022-2026) voorgesteld op de Ministerraad. De rapportage aan het Parlement uit de vorige plannen werd behouden.

Het Instituut maakt deel uit van het Belgisch Actieplatform 1325, een groepering van organisaties en personen die de uitvoering van resolutie 1325 willen bevorderen. Dit Actieplatform voert verschillende acties rond resolutie 1325 uit. Zo nodigt het bijvoorbeeld iedereen uit om van 31 oktober tot 11 november een witte klaproos te dragen ter ondersteuning van resolutie 1325. Sinds 2010 bekroont het Actieplatform regelmatig vrouwen die de uitvoering van resolutie 1325 ondersteunen of die zelf deze resolutie in de praktijk brengen op het terrein. De volledige lijst met Vredesvrouwen kan teruggevonden worden op de website van het Actieplatform.

In 2013 lanceerde de Vrouwenraad met de steun van het Instituut de brochure Vrouwenkracht is vredesmacht. Aan de slag met resolutie 1325. Deze brochure bevat ideeën voor acties voor iedereen die begaan is met vrouwen en hun rol in het vredesproces, de reconstructie van de gemeenschap en het land en de preventie van conflicten.