Transgender

Het Instituut zet zich zowel op onderzoeks-, beleids- als juridisch niveau actief in voor de verbetering van de rechtspositie van transgender personen en wil hen een gelijkwaardige behandeling in de samenleving garanderen.

De wetgever heeft daarom een discriminatie op grond van geslachtsverandering gelijkgesteld aan een discriminatie op basis van geslacht. Dit beschermde criterium bleek echter te beperkt. In de realiteit blijkt dat niet alle transgender personen de volledige medische procedures willen doorlopen om van geslacht te veranderen. Sinds augustus 2014 werd de Genderwet daarom met de gronden genderidentiteit en genderexpressie uitgebreid. Zodoende zijn alle transgender personen nu beschermd tegen een nadelige behandeling omwille van het feit dat ze zich met een ander geslacht dan verwacht uitdrukken. Op 25 juni 2017 werd een nieuwe wet aangenomen tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft.

Ongeveer 10% van de meldingen die het Instituut ontvangt komen van transgender personen of gaan over discriminatie van transgenders. De meeste van deze klachten hebben betrekking op problemen met verzekeringsmaatschappijen, problemen met werkgevers of met aanwerving, vragen over de juridische procedure om van geslacht of naam te veranderen, geweld omwille van het transgender zijn en sociale zekerheid.

Meer algemene informatie over transgenders vindt u in de rubriek activiteiten.

Wetgeving

Rechtspraak

Discriminatie van een transman door een reisbureau: samenvatting + vonnis
Opzettelijke slagen en verwondingen: vonnis
Dekking medische kosten geslachtsbevestigende behandeling: persbericht + vonnis