Zwangerschap

Zwangerschap en moederschap zijn één van de beschermde criteria waar het Instituut bevoegd voor is. De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (Genderwet) stelt een direct onderscheid op basis van zwangerschap en moederschap gelijk aan een direct onderscheid op basis van geslacht. Zo zijn zwangere vrouwen en moeders beschermd tegen een nadelige behandeling omwille van hun zwangerschap of moederschap.

In 2017 publiceerde het Instituut het onderzoek Zwanger aan het werk. De ervaringen van sollicitanten, werkneemsters en zelfstandige onderneemsters in België. De resultaten van dit onderzoek waren verontrustend: drie op de vier werkneemsters werden geconfronteerd met ten minste één vorm van discriminatie, benadeling en spanningen op het werk op basis van hun zwangerschap of moederschap. Concreet ondervond 12% van de werkneemsters van de onderzoeksgroep benadeling op financieel of carrièrevlak naar aanleiding van hun zwangerschap; 10% werd naar aanleiding van de zwangerschap negatiever geëvalueerd dan voorheen en bij één op de vijf werkneemsters werd het recht op moederschapsrust niet gerespecteerd.

De meeste klachten die het Instituut ontvangt over deze beschermde criteria gaan over de toegang tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld het weigeren van iemand die zwanger is bij de sollicitatie, het vragen naar de kinderwens tijdens een sollicitatie of het weigeren van iemand omwille van moederschap) en het beëindigen van een arbeidscontract na de bekendmaking van een zwangerschap.

De wetgever heeft ervoor gezorgd dat zwangere vrouwen van een dubbele bescherming kunnen genieten. De Arbeidswet van 16 maart 1971 beschermt zwangere vrouwen vanaf het moment dat ze hun zwangerschap formeel doorgeven aan hun werkgever. Dit zowel tegen een ontslag als een niet-verlenging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. De Genderwet beschermt daarnaast zwangere vrouwen tegen een ongelijke behandeling wanneer die te wijten is aan hun zwangerschap op elk moment. Meer informatie over dit onderwerp kan u terugvinden in de brochure Zwanger op het werk. Gids voor werkneemsters en werkgevers voor een discriminatievrije behandeling.

Ook het volgen van een fertiliteitstraject kan aanleiding geven tot een nadelige behandeling. Om die reden werd in 2020 medisch begeleide voortplanting, naast het geven van borstvoeding, expliciet als apart beschermd criterium aan de Genderwet toegevoegd.

Wetgeving