Glazen plafond

Het begrip 'glazen plafond' verwijst naar het feit dat vrouwen kunnen opklimmen in de hiërarchie van de onderneming, maar slechts tot een bepaald niveau. Resultaat: ze zijn grotendeels afwezig aan de top van de hiërarchie. Merk op dat vrouwen zowel in de private sector als bij de overheid tegen het glazen plafond botsen, maar ook op veel andere gebieden: vakbonden, werkgeversorganisaties, ngo's, de academische wereld, politieke partijen, enz.

Er bestaan nog andere metaforen:

  • De 'leaky pipeline' ('lekkende pijpleiding'): hoe hoger in de gelederen van een organisatie, hoe minder vrouwen, omdat vrouwen geweerd worden op elk niveau.
  • De 'plakkende vloer': er bestaat een onzichtbare barrière die voorkomt dat vrouwen de hoogste niveaus van de hiërarchie bereiken in hun werk.

De oorzaak hiervoor kan niet bij de bekwaamheid gelegd worden, want meisjes halen betere cijfers dan jongens en zijn zeer bekwaam. Hun leidinggevende vaardigheden zijn in principe onbetwistbaar. Daarnaast wijzen verschillende studies op de economische voordelen van genderdiversiteit.