Subscribe to Adviezen Feed

Adviezen

Er zijn 7 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 7 van 7 resultaten

In het kader van de behandeling van verschillende meldingen heeft het Instituut zich gebogen over de situatie van borstvoeding gevende werkneemsters bij de Brusselse gewestelijke en lokale overheid.

Deze aanbeveling heeft betrekking op het wettelijk kader ter bescherming van werknemers die het slachtoffer worden van intimidatie op grond van geslacht of/en seksuele intimidatie.

De Commissie sociale zaken van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het Instituut om advies gevraagd over drie wetsontwerpen tot wijziging van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een aanbeveling gericht aan de federale regering om werkende mannen en vrouwen beter te beschermen tegen discriminatie op grond van gezinsverantwoordelijkheden.

Het Instituut sloot het rapport 'De ervaringen van werknemers met vaderschapsverlof in België' af met enkele aanbevelingen met betrekking tot het vaderschapsverlof.

Sinds 2007 publiceert het Instituut jaarlijks een rapport over de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Dit rapport maakt duidelijk dat de loonkloof zoals die vandaag overblijft diep verankerd zit in de structuur van onze arbeidsmarkt – en in onze samenleving.

Deze aanbeveling heeft betrekking op de rechtsbescherming van werknemers die hun recht op ouderschapsverlof willen benutten.  

1 - 7 van 7 resultaten