Beleid

Het Instituut vindt het belangrijk te sensibiliseren rond de rechten van transgender personen. Op die manier wil het bijdragen aan de tolerantie en discriminatie helpen uitbannen. Een niet onbelangrijk deel van de discriminatie is echter structureel, dat wil zeggen een gevolg van de bestaande wetgeving waarin dikwijls geen rekening is gehouden met transgender personen. Met het oog op het wegwerken van deze structurele discriminaties heeft het Instituut een visietekst ontwikkeld met aanbevelingen voor de verschillende betrokken ministers.

Naar aanleiding van de recente gevallen van homo- en transfoob geweld, hebben de verschillende regeringen van dit land twee Interfederale Actieplannen uitgewerkt. Het eerste plan focust op het aanpakken van homo- en transfoob geweld. In het tweede plan ligt de klemtoon op het ruimere klimaat waarin dit geweld tot stand komt en wordt een bredere preventie van verschillende discriminatievormen vooropgesteld.