Wetgeving

Momenteel zijn er in België twee wetten die van belang zijn voor de situatie van transgender personen.

Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft

Op 25 juni 2017 werd een nieuwe wet aangenomen tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft.

Personen die overtuigd zijn dat hun genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat hen bij hun geboorte werd toegeschreven, kunnen dankzij deze wet hun geslachtsregistratie in hun geboorteakte laten aanpassen. Dit kan door enkele stappen te doorlopen bij de Dienst burgerlijke stand. De aanpassing is een administratieve procedure op basis van zelfbeschikking (dus van je eigen overtuiging). In tegenstelling tot de vorige wet worden er geen medische eisen meer gesteld.

Voor meer informatie over de procedure kan u de brochure Je voornaam en geslachtsregistratie aanpassen bij de burgerlijke stand raadplegen.

Hier vindt u de nodige templates voor uw aanvraag:

De aanpassing van je geslachtsregistratie kan, naast juridische en administratieve wijzigingen, ook implicaties hebben voor andere aspecten van je leven. Verschillende gespecialiseerde organisaties bieden informatie en ondersteuning aan.

Heb je de indruk ongelijk behandeld te zijn geweest omwille van je genderidentiteit, genderexpressie of geslachtsaanpassing? Denk je het slachtoffer te zijn van genderdiscriminatie? Contacteer het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (B.S. 30 mei 2007)

De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen verbiedt elke vorm van discriminatie op grond van geslacht. Discriminatie op basis van geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie wordt hieraan gelijkgesteld. Zowel directe, als indirecte discriminatie, het opdracht geven tot discrimineren, intimidatie en seksuele intimidatie worden expliciet verboden.

De gelijkschakeling van een direct onderscheid op grond van geslachtsverandering met een direct onderscheid op grond van geslacht (art. 4 §2 van de wet), is in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2006/54/EC. Deze richtlijn volgt een vonnis van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en bepaalt dat de reikwijdte van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen niet kan worden beperkt tot het verbieden van discriminatie die verband houdt met het behoren tot het ene dan wel het andere geslacht, en dat het beginsel ook geldt voor discriminatie die berust op de geslachtsverandering van een persoon.

De gelijkstelling van een direct onderscheid gebaseerd op de genderidentiteit of genderexpressie aan een direct onderscheid gebaseerd op het geslacht (art. 4 § 3 van de wet) werd ingesteld door de wet van 22 mei 2014. De doelstelling hiervan is de bescherming tegen discriminatie uit te breiden naar alle transgender personen en niet alleen bescherming te bieden aan de personen die een behandeling ter verandering van het geslacht voorzien, aan het ondergaan zijn of ondergaan hebben.

'Genderidentiteit' verwijst naar de diepe, innerlijke overtuiging en individuele beleving van eenieder met betrekking tot het eigen gender, dat al dan niet overeenkomt met het geslacht dat bij geboorte werd toegewezen, met inbegrip van de lichaamsbeleving.

'Genderexpressie' verwijst daarnaast naar de manier waarop mensen (onder meer door kledij, spraak en gedrag) vorm geven aan hun genderidentiteit, en de manier waarop deze waargenomen wordt door anderen.Gewoonlijk trachten mensen hun genderexpressie in overeenstemming te brengen met hun genderidentiteit(en), ongeacht het geslacht dat hen werd toegewezen bij de geboorte. Genderexpressie omvat eveneens vormen die occasioneel of tijdelijk uitdrukking geven aan gender.

Download de volledige tekst van de wet discriminatie man/vrouw.