Andere discriminaties

Naast ‘werk’ en ‘goederen en diensten’ zijn er nog andere domeinen waarin er zich een vorm van  geslachtsdiscriminatie kan voordoen en het Instituut de mogelijkheid heeft om op te treden.

Het Instituut behandelt ook klachten over pensioenregelingen, de sociale zekerheid, de gezondheidszorg (bijvoorbeeld de geslachtsgebonden terugbetaling van medicatie), de toegang tot en de deelname aan economische en politieke activiteiten, de vermelding in een officieel stuk of proces-verbaal en de sociale voordelen.

Indien u niet zeker bent of het Instituut bevoegd is om uw klacht te behandelen, kan u ons steeds contacteren voor meer informatie.

Wetgeving