Zwangerschap

Zwangerschap en moederschap zijn één van de beschermde criteria waar het Instituut bevoegd voor is. De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (Genderwet) stelt een direct onderscheid op basis van zwangerschap en moederschap gelijk aan een direct onderscheid op basis van geslacht. Zo zijn zwangere vrouwen en moeders beschermd tegen een nadelige behandeling omwille van hun zwangerschap of moederschap.

Een studie over zwangerschap op het werk die door het Instituut in 2010 werd gepubliceerd, toont aan dat vrouwen omwille van hun zwangerschap ongelijk behandeld worden in  arbeidsbetrekkingen. Deze ongelijke behandeling kan gebeuren tijdens de sollicitatie en kan zich uiten door veranderingen in de arbeidsomstandigheden, door beperkte loopbaanmogelijkheden of door ontslag na de bekendmaking van de zwangerschap. Uit de studie bleek dat 76,6% van de vrouwen het slachtoffer werd van minstens één vorm van zwangerschapsgerelateerde discriminatie.  

De meeste klachten die het Instituut ontvangt over deze beschermde criteria gaan over de toegang tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld de weigering van een zwangere kandidate bij een sollicitatie, het vragen naar de kinderwens tijdens een sollicitatie of het weigeren van een kandidate omwille van haar moederschap) en het beëindigen van een arbeidscontract na de bekendmaking van een zwangerschap.

De wetgever heeft ervoor gezorgd dat zwangere vrouwen van een dubbele bescherming kunnen genieten. De Arbeidswet van 16 maart 1971 beschermt zwangere vrouwen vanaf het moment dat ze hun zwangerschap formeel doorgeven aan hun werkgever. De Genderwet beschermt zwangere vrouwen tegen een ongelijke behandeling wanneer die te wijten is aan hun zwangerschap op elk moment. Meer informatie over dit onderwerp kan u terugvinden in de brochure Zwanger op het werk. Gids voor werkneemsters en werkgevers voor een discriminatievrije behandeling.

In-vitrofertilisatie wordt niet expliciet beschermd door de Belgische antidiscriminatie- en arbeidswetgeving. Toch zouden de Genderwet en de Arbeidswet van toepassing zijn en een bescherming bieden aan vrouwen die via een IVF-procedure zwanger willen worden.

Wetgeving