Transgender

Het Instituut zet zich zowel op onderzoeks-, beleids- als juridisch niveau actief in voor de verbetering van de rechtspositie van trans personen en wil hen een gelijkwaardige behandeling in de samenleving garanderen.

De wetgever heeft daarom een discriminatie op grond van zogenaamde ‘geslachtsverandering’ gelijkgesteld aan een discriminatie op basis van geslacht. Op die manier worden ook personen die een medische transitie met genderbevestigende operaties ondergingen beschermd.  Dit criterium bleek echter te beperkt. Lang niet alle trans personen kiezen er namelijk voor om die medische transitie (volledig) te doorlopen. Sinds augustus 2014 werd de Genderwet daarom met de gronden genderidentiteit en genderexpressie uitgebreid. Zodoende zijn alle trans personen nu beschermd tegen een nadelige behandeling omwille van de genderidentiteit die ze beleven of de manier waarop ze deze identiteit uiten. Op 25 juni 2017 werd een nieuwe wet aangenomen tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft. Deze wet schrapte onder meer de medische voorwaarden voor de wijziging van de genderregistratie, en maakte ook de aanpassing van de voornaam om trans reden eenvoudiger.

Ongeveer 10% van de meldingen die het Instituut ontvangt komen van transgender personen of gaan over discriminatie van transgenders. De meeste van deze klachten hebben betrekking op problemen met verzekeringsmaatschappijen, problemen met werkgevers of met aanwerving, vragen over de juridische procedure om de gender/geslachtsregistratie of de naam te wijzigen, geweld omwille van de transidentiteit en sociale zekerheid.

Meer algemene informatie over trans personen vindt u in de rubriek activiteiten.

Wetgeving

Rechtspraak

Discriminatie van een transman door een reisbureau: samenvatting + vonnis
Opzettelijke slagen en verwondingen: vonnis
Dekking medische kosten geslachtsbevestigende behandeling: persbericht + vonnis