Communautair actieprogramma

Dit programma, dat loopt van 2014 tot 2020, wil bijdragen aan een omgeving waar de gelijkheid en de rechten van personen bevorderd en beschermd worden, zoals werd vastgelegd in het Verdrag, het Handvest en de internationale conventies over de mensenrechten. Het telt negen specifieke doelstellingen: 

 • het bevorderen van niet-discriminatie
 • het bestrijden van racisme, xenofobie, homofobie en andere vormen van onverdraagzaamheid
 • het bevorderen van de rechten van andersvaliden
 • het bevorderen van gendergelijkheid door het integreren van kwesties die verband houden met de gelijkheid van vrouwen en mannen
 • het voorkomen van geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen en andere risicogroepen (Daphné)
 • het bevorderen van de rechten van kinderen
 • het verzekeren van een maximale bescherming van gegevens
 • het bevorderen van de rechten die voortvloeien uit het Europees burgerschap
 • het waarborgen van het respect voor de consumentenrechten

De gefinancierde acties omvatten:

 • opleiding (uitwisseling van personeel, workshops, ontwikkeling van opleidingsmodules, …)
 • wederzijds leren, samenwerking, uitwisseling van goede praktijken, peer reviews, …
 • sensibilisering, verspreiding, organisatie van conferenties, …
 • de ondersteuning van de belangrijkste actoren (de belangrijkste ngo’s en Europese netwerken, nationale overheden belast met de uitvoering van het gemeenschapsrecht, …)
 • analyse (onderzoeken, gegevensverzameling, uitwerken van gemeenschappelijke methodes, enquêtes, gidsen, … )