CSW

Commissie voor de Status van de Vrouw

De Commissie voor de Status van de Vrouw (Commission on the Status of Women – CSW) is een functionele commissie van de Economische en Sociale Raad die exclusief gericht is op de bevordering van de vrouw en de verwezenlijking van de gelijkheid van vrouwen en mannen. Elk jaar rond 8 maart vergadert deze commissie gedurende twee weken in New York om de geboekte vooruitgang te evalueren, de uitdagingen te identificeren. Deze commissie is belast met de opvolging van de uitvoering van het Actieplatform van Beijing. Om de vijf jaar wordt tijdens de CSW de stand van zaken over de uitvoering van Actieplatform opgemaakt, met aandacht voor de geboekte vooruitgang en de ondervonden hindernissen. De andere jaren wordt er onderhandeld met als doel overeengekomen conclusies (agreed conclusions) aan te nemen die een analyse en aanbevelingen bevatten rond een specifiek prioritair thema.
Meer informatie over de CSW en vorige zittingen kan teruggevonden worden op de website van de commissie.

De 59e sessie van de CSW vond plaats van 9 tot 20 maart 2015 op de zetel van de Verenigde Naties in New York. Er werd een balans opgemaakt van de geboekte vooruitgang in de 20 jaar na de goedkeuring van de Verklaring en het Actieprogramma van Beijing. Tijdens deze zitting werden een politieke verklaring en een resolutie over de werkmethodes aangenomen. België is meermaals tussengekomen tijdens ministeriële rondetafelgesprekken, parallelle events en in het algemeen debat (Belgische toespraak).

De 64e sessie  van de CSW was gewijd aan de 25e verjaardag van de Verklaring en het Actieprogramma van Beijing, maar werd door de COVID-19 crisis beperkt tot een procedurele zitting op 9 maart 2020. Tijdens deze zitting werd een politieke verklaring aangenomen.