De strijd tegen gedwongen huwelijken en kindhuwelijken

In het ontwerp van het NAP gendergerelateerd geweld 2015-2019, opgesteld door het Instituut, na consultatie van NGO’s en middenveld, zijn meer dan 20 concrete voorstellen geformuleerd met betrekking tot de strijd tegen gedwongen huwelijken en kindhuwelijken. Deze voorstellen werden gestructureerd volgens de 6P’s: politics, prevention, protection, prosecution, provision, partnership.