De versterking van het lokaal beleid in de strijd tegen gedwongen huwelijken

Om de opsporing en afhandeling van gedwongen huwelijken te verbeteren, heeft het Instituut in 2019 een 'meldcode voor het signaleren van gedwongen huwelijken voor ambtenaren van de burgerlijke stand' ontwikkeld.

Begin 2021 heeft het Instituut deze meldcode bezorgd aan de betrokken ministers en staatssecretarissen, aan de Belgische schepenen belast met de burgerlijke stand en gelijke kansen, en aan de ambtenaren van de burgerlijke stand. Na één jaar wenste het Instituut het gebruik ervan te evalueren. Het doel van die evaluatie was na te gaan of de meldcode het beoogde doel had bereikt.